Destek Hattı:

(0216) 481 79 83

HİZMET DETAY

PROJE YÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir.

Proje Yönetimi süreçlerinin şirketlerde daha fazla karşılaşılır olması özellikle aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmaktadır;

Projelerin daha kapsamlı olması

Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı

İletişimdeki zorlukların artması

Proje Yönetimi faaliyetlerinin şirketlere kazandırdıkları;

Kaynakların daha efektif yönetilmesi

Toplam kalite’de iyileşme

Karlılığın artması

Risklere ve Fırsatlara karşı hazırlıklı olmak

Daha gerçekçi hedefler belirlenebilir

İnşaat proje yönetimi, sözleşmelerde tarif edilen kalite standartlarından ödün vermeksizin, tasarım öncesinden başlayarak projenin tesliminden sonraki anahtar teslimine kadar geçen etapların tamamını veya belli bir kısmının planlanmasının mal sahibi adına temsilci sıfatıyla yönetilmesi hizmetlerinin jenerik adıdır.

Proje yöneticisi, proje boyunca sadece kilit öneme sahip kararları müşteriye bırakarak müşteri adına hareket eden outsource bir yönetici gibi hareket eder.

İnşaat programınızı “tek kaynaktan”yürütmek, inşaat proje yönetimi kapsamında sunulduğu gibi, tasarımları ve projelendirme işlemlerinden bağımsız uygulama aşamaları yürütebilmektedir.

İnşaat Proje Yönetiminin sağladığı faydalar 

İş sürelerinde meydana gelmesi muhtemel gecikmeleri öngörebilmek

Bütçe dışına taşmaların engellemek

Projenin başından sonuna kadar maliyetleri denetlemek, olası bütçe tasarrufu sağlamak

Sözleşme şartlarına uyum ve uyumsuzlukları ayrıştırmak

İnşaat sektöründeki türlü yolsuzlukların önlemek

Uygulama sırasında oluşması muhtemel teknik sorunların önüne geçmek

Tarif edilen ve kabul edilen kaliteyi sağlamak

Tasarım-zaman-bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlamak.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.